PASIRENGIMAS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Penkiolikmečių ir vyresnių parapijiečių dėmesiui!

Gyvename perdėm sekuliariame laike, kitaip tariant, esame supasaulėję, persismelkę pasaulio siūlomos tvarkos, dažnai abejotinų elgesio normų. Neįsivaizduojame, kad gali būti kitoks vertybių laukas, kitokie keliai. Tikriausiai ne vienas esate girdėjęs ištrauką iš Jono evangelijos, kai prisikėlęs Jėzus atsiranda užrakintame kambaryje tarp savo mokinių ir netikinčiam Tomui parodo savo žaizdas. Palietęs jas pirštais sukrėstas apaštalas praregi. Kristaus jam ištarti žodžiai: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ ir turėtų stumtelti tave, jaunuoli, ieškoti didžiųjų paslapčių. Būk palaimintas, neužrakink širdies, ieškok. O takelį šių paslapčių link galėtum surasti mūsų bažnyčioje – katechezių sutvirtinamiesiems metu, taip pat vėliau, vyskupui uždedant ranką ant tavo galvos, kai gali įvykti stebuklas…

Katechezės prasidės jau šiais metais ir tęsis iki kitų metų birželio mėnesio. Esate laukiami…