Santuokos Sakramentas

Santuokos sakramento šventimas – tai Dievo bei Bažnyčios liudytojų akivaizdoje vyro ir moters duota priesaika visą gyvenimą vienas kitą mylėti, gerbti ir susilaukti vaikų bei juos ugdyti.

Pasirengimas

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos Sakramentą, privalo bent prieš tris mėnesius iki numatomos santuokos datos kreiptis į tos bažnyčios, kurioje tuoksis, kunigą.  Rengiantis šiam sakramentui būsimieji sutuoktiniai su kunigu turi susitikti kelis kartus. Šių susitikimų metu pildoma anketa. Taip pat išsamiai aptariami visi su Santuokos sakramento ceremonija susiję klausimai.
 
Sužadėtiniai, kurie tuoksis mūsų parapijos bažnyčioje, privalo pateikti:

  • krikšto liudijimus iš tų bažnyčių, kuriose buvo krikštyti (krikšto liudijime turi būti įrašas, kad bažnyčia neturi duomenų, jog jūs buvote susituokę, kitaip tariant, liudija, kad jūs esate laisvi tuoktis);
  • leidimą tuoktis už parapijos ribų (jeigu tuokiatės ne savo parapijos bažnyčioje, turite gauti leidimą, kurį duoda jūsų parapijos klebonas);
  • pažymą apie kursų sužadėtiniams išklausymą.

 
Vilniuje paskaitos sužadėtiniams skaitomos:

  • Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre, Aušros vartų g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 264 4883, paštas info@vasc.lcn.lt; interneto svetainė: http://vasc.lt/;
  • Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (paskaitos lenkų bei rusų kalba), Dominikonų g. 8, Vilnius, tel. 8 605 34 095;
  • Žvėryno Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bei Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose;
  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Šeimos centre. Registracija tel. (8 5) 246 1772, mob. tel. 8 616 17 473 (darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.).

 

Jaunavedžių priesaika

Vienas iš svarbesnių santuokos liturgijos dalių – jaunavedžių priesaika. Jaunavedžiai paduoda vienas kitam dešinę ranką; pirmas prisiekia jaunasis, vėliau jaunoji; tardami priesaiką, jaunavedžiai žiūri vienas kitam į akis.

Jaunasis: Aš, (Vardas), imu tave, (Vardas), savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji: Aš, (Vardas), imu tave, (Vardas), savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu.  Tepadeda man Dievas!

 

Pastaba. Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie yra susituokę civilinėje įstaigoje.