Parama

Brangūs tikintieji, nuoširdžiai prašome ištikimus parapiečius skirti 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio bažnyčiai išlaikyti ir širdingai dėkojame visiems, kurie tai jau padarė, bei tiems, kurie savo malda, pavyzdžiu ar žodžiu paskatino tai padaryti savo draugus, pažįstamus ar artimuosius. Ačiū, kad esate neabejingi, jautrūs ir bendruomeniški.

Ši taip reikalinga parama įgalins mus drąsiau plėtoti bendruomenės puoselėjamas veiklas bei atlikti planuojamus bažnyčios remonto darbus.

Telydi Jūsų darbus ir mintis Prisikėlusiojo Kristaus šviesa!